Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Felhasználók részére

Munch Europe Kft.

 

Hatályos: 2023. szeptember 8. napjától.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE 

A Munch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket/élelmiszereket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, a Felhasználó vagy Ön (természetes személy, aki a Munch.hu Szolgáltatást használja) amelyeknek a pontos tartalma a Munch.hu Felületein keresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag). 

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft. 

Székhely: 1051 Budapest Hercegprímás utca 18.

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-2-41 

Elektronikus levélcím:[email protected]

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával.
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit.
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül.
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart.
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat.
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és a Felhasználó között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. Ebben kivételt képez az a vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomag mely a Vállalkozó nevében kerül feltöltésre a Vállalkozó felületére (például Munch Box). Erről további információt a III. / B számú fejezet tartalmaz. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és a Felhasználó közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek/élelmiszerek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik, kivéve a Vállalkozó nevében feltüntetett Csomagok, melyek forgalmazását a Vállalkozó végzi.
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a kedvezményes áron ételt/élelmiszereket kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált jelenleg elérhető kedvezményes árú ételek/élelmiszerek. A kedvezményes ételek/élelmiszerek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel/élelmiszerek és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek/élelmiszerek kifizetése bankkártyás fizetéssel vagy szabad felhasználású többcélú utalvánnyal (1.-es számú melléklet) történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel/élelmiszerek hol és mettől meddig vehető át.
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money-val tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben), illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és/vagy a rendelés leadásakor emailben elküldi, vagy az étel/élelmiszer átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére.
 3. A Szolgáltató jogosult lehet nyugta vagy számla kibocsátására a Partner nevében kifejezetten erre irányuló megbízási szerződés alapján.
 4. A Felhasználó a Csomagok vételárát előre fizeti. A termékek vételárának meg fizetése a Honlap fizetési szolgáltatója, a Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-048552) által működtetett Barion elektronikus fizetési rendszer (a továbbiakban: „Barion Rendszer”) használatával vagy a Stripe elektronikus fizetési rendszer vagy egyéb elektronikus fizetési rendszer használatával történik. Amennyiben a Barion és/vagy Stripe Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot egyéb elektronikus fizetési rendszer alkalmazására. Az elektronikus fizetésről és a Barion Rendszerről részletes információk az alábbi linkeken érhetők el: https://barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 5. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.
 6. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.
 7. A Felhasználó az ételt/élelmiszert a Partner meghatározása szerint vagy helyben fogyaszthatják el, vagy elvihetik. Utóbbi esetben a Partner jogosult a helyszínen csomagolási díjat felszámolni. A Vállalkozó legjobb tudomása szerint ezt köteles feltüntetni a vásárlási felületen, azonban a Partner meghatározása a mérvadó.
 8. A megvásárolt Csomagokat a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett idősávban, de legkésőbb az átvételi idősáv végéig vehetik át. A Felhasználónak igazolnia kell vásárlását és annak mennyiségét, melyet a rendelése átvételekor a Munch.hu felületein szükséges megtenni. Átadás-átvételkor a Csomag státuszát “Rendelés elfogadva” állapotról “Teljesített” állapotra állítására helyben köteles, de legkésőbb aznapi módosítással. A Felhasználó önhibáján kívüli esetekben (nem megfelelő térerő lefedettség, Munch.hu weboldalon történő vásárlás, mobilinternet hiánya) a lehető leghamarabb “Teljesített” állapotra állításra köteles a Csomag átvételét követően.
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek/élelmiszerek vételára nem kerül visszafizetésre.
 10. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.
 11. A Partnereknél folyamatosan változik a rendelkezésre álló készlet, amelyre nincs ráhatásunk, így az aktuális készlet tükrében kerül összeállításra a megrendelt Munch. A készletváltozás, illetőleg a partnerek által alkalmazott fogyasztói árak okozta változások miatt a feltüntetett kedvezmény mértéke – a ténylegesen összeállított és átvett Munch tükrében – változhat, akár kisebb is lehet, a Munch értéke azonban minden esetben eléri a fogyasztó által ténylegesen fizetett összeget. Amennyiben a tényleges kedvezmény kisebb a feltüntetett kedvezmény mértékénél, a Felhasználó kérhet kárpótlást, maximum a feltüntetett eredeti ár és a ténylegesen megkapott ételek/élelmiszerek értéke közötti összegig.
 12. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel/élelmiszerek további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos!

II./A. MUNCH KUPONOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

 1. A Munch Szolgáltatás Felhasználója Munch kupont szerezhet időszakos kampányokon keresztül. (Lejárt példa kampány: a Felhasználó új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Munch Szolgáltatásra.) A Felhasználó a Munch kupont arra használhatja fel, hogy a Munch Szolgáltatáson keresztül árkedvezményt kapjon vásárlásaiból.
 2. A Vállalkozó egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Munch kupon vonatkozásában.
 3. Munch kupon nem válthatók át készpénzre.
 4. A Munch kupon vagy Munch Money megsemmisítésre kerülnek, ha a Vállalkozó a Munch kuponnal vagy Munch Money-val kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Munch kupont vagy Munch Money-t hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Vállalkozó kiszámlázhatja az ilyen Munch kuponokkal vagy Munch Money-val megfizetett összegeket. 
 5. A Vállalkozó saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az, hogy a Vállalkozó Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Vállalkozó az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, tovább fejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, a Felhasználó további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy a Felhasználó vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. A Felhasználó ez esetben szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését.

II./B. MUNCH BOX

 1. A Vállalkozó felületén eladásra kerülnek a Vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomagok (továbbiakban: Munch Box). A Munch Box a Vállalkozó által meglepetéscsomagként értékesített, közeli lejáratú élelmiszereket tartalmaz.
 2. A Munch Box a Vállalkozó által megjelölt és a felületen feltüntetett meghatározott időpontban és helyszínen vehető át. A Felhasználó által a Munch Box személyes átvételének a vásárlás napján meg kell történnie. Amennyiben az átvétel nem valósul meg, a lejárati idő miatt a Vállalkozó nem jogosult a Munch Box későbbi átadására és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben kárpótlás vagy visszatérítés nem illeti meg.
 3. A Munch Box egyéb vonatkozásaiban és minden olyan esetben, amit a Munch Box-okra vonatkozó fejezet nem tartalmaz, a Felhasználói ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK 

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget olyan kárért, amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri.
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel.
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek/élelmiszerek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott Partnert terheli a felelősség.
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből, vagy a Vállalkozó és a Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért.
 5. A Felhasználók által átvett étel/élelmiszerek szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel/élelmiszer megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége. 

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS

 1. A Felhasználó, mint fogyasztó a Partner által eladott Csomagnál feltüntetett, előre meghatározott átvételi idősávjának kezdetét megelőző legkésőbb 3 órával visszamondhatja megrendelését, amennyiben ezt a Munch.hu alkalmazásban/honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati telefonon vagy email címen jelzi a Vállalkozó felé, így elállási joggal rendelkezhet. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását. A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott Partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni.
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel. Amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembevételével.
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül. Amennyiben a Vállalkozó az elállást jogosnak minősíti, a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 10 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által fizetéshez használt számlára utal vissza.
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint:
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre,
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a legkésőbb az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órával történő elállási jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el.

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva.
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Munch Europe Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot.
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. 
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft.
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt.
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

VI. FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL

 1. A Vállalkozó egyoldalú döntése alapján jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásból vagy felfüggeszteni a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásban, illetve elutasítani vagy törölni a Felhasználó bármely Rendelését, amennyiben (i) a Felhasználó visszaél a Munch.hu Szolgáltatással vagy bárminemű kárt vagy hátrányt okoz a Munch.hu Szolgáltatásnak vagy a Partnereknek és/vagy a Vállalkozónak vagy a Vállalkozó munkavállalóinak; (ii) a Vállakozónak ésszerű meggyőződése, hogy a Felhasználó a Munch.hu Szolgáltatás használata során csalárd cselekményeket végez; vagy más módon elmulasztja a jelen Szolgáltatási Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését; (iii) a Felhasználó fenyegető, zaklató, rasszista, szexista vagy bármilyen más olyan magatartást tanúsít, amelyet a Munch.hu nem tart megfelelőnek a Partnerekkel vagy a Vállalkozó alkalmazottjaival szemben. 

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. 3. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek/élelmiszerek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó kizárólag a Munch.hu ügyfélszolgálatához fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét.
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be.
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: [email protected]
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím:[email protected] Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186.
 9. További Békéltető Testületek elérhetősége a mellékelt weboldalon megtalálható: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
 10. A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:Baranya Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: +36 72 507 154
  Fax: +36 72 507 152
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: http://baranyabekeltetes.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszám: +36 76 501 525 / +36 76 501 523
  Fax: +36 76 501 538
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: http://bacsbekeltetes.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: +36 66 324 976
  Fax: +36 66 324 976
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: https://bekesbekeltetes.hu/

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám: +36 46 501 090 (új ügyek esetén) / +36 46 501 870 (folyamatban lévő ügyek esetén)
  Fax: +36 46 501 099
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]

  Csongrád Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: +36 62 554 250 / 118
  Fax: +36 62 426 149
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: https://bekeltetes-csongrad.hu/

  Fejér Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:+36 22 510 310
  Fax: +36 22 510 312
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: https://bekeltetesfejer.hu/

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: +36 96 520 217
  Fax: +36 96 520 218
  E-mail cím: [email protected]

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: +36 52 500 710 / +36 52-500 745
  Fax: +36 52 500 720
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: https://hbmbekeltetes.hu/

  Heves Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
  Telefonszám: +36 36 416 660
  Fax: +36 36 323 615
  E-mail cím: [email protected]

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. emelet 212.
  Telefonszám: +36 56 510 621 / +36 20 373 2570
  Fax: +36 56 510 628
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: https://jaszbekeltetes.hu/

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: +36 34 513 010
  Fax: +36 34 316 259
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: https://kem-bekeltetes.hu/

  Nógrád Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
  Telefonszám: +36 32 520 860
  Fax: +36 32 520 862
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: https://nkik.hu/

  Pest Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Telefonszám: +36 1 792 7881
  Fax: +36 1 474 7921
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: https://pestmegyeibekelteto.hu/

  Somogy Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
  Telefonszám: +36 82 501 000 / +36 82 501 026
  Fax: +36 82 501 046
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: https://skik.hu/

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: +36 42 420 180
  Fax: +36 42 420 180
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

  Tolna Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. Emelet
  Telefonszám: +36 74 411 661
  Fax: +36 74 411 456
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: https://tolnabekeltetes.hu/

  Vas Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszám: +36 94 312 356 / +36 94 506 645
  Fax: +36 94 316 936
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: https://vasibekelteto.hu/

  Veszprém Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 220.
  Telefonszám: +36 88 814 121
  Fax: +36 88 412 150
  E-mail cím: [email protected] / [email protected]
  Honlap: https://bekeltetesveszprem.hu/

  Zala Megyei Békéltető Testület 
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefonszám: +36 92 550 513
  Fax: +36 92 550 525
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap: https://bekelteteszala.hu/

 11. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 12. Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti/

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz.
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel.
 6. A vállalkozó jogosult a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül az itt meghatározott összes vagy bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben engedményezni, átengedni vagy átruházni leányvállalatának vagy jogutódjának vagy a Munch.hu Szolgáltatással kapcsolatos vállalkozási vagyona megvásárlójának vagy megszerzőjének.

 I. Melléklet: A „MUNCH Money” ajándékutalvány felhasználási szabályzata

 

Jelen szabályzat célja, annak meghatározása, hogy a Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18., 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „MUNCH Money” ajándékutalvány milyen módon kerülhet kibocsátásra és felhasználásra a https://munch.hu/ domain név alatt üzemeltetett Webáruházban, valamint a további Elfogadóhelyeken. 

I. FOGALMAK

Ajándékutalvány: A Kibocsátó által előállított, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott nyomdai vagy elektronikus úton előállított okirat, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni. 

Kibocsátó: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18., 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41) 

Elfogadóhely: A Kibocsátóval szerződéses viszonyban álló szolgálató, melynek szolgáltatása igénybevétele során az Ajándékutalványa beváltható. 

Vevő: Az Ajándékutalványt megvásárló, birtokló, illetve felhasználó természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany. 

Érvényességi Idő: Az Ajándékutalványon dátum szerűen, vagy egyéb egyértelműen meghatározott módon feltüntetett időtartam, amelyen belül az ajándékutalvány felhasználható. 

Kibocsátási érték: Az az összeghatár, amilyen értékben az Ajándékutalvány felhasználásával a Webáruházban termékek vásárolhatók. 

Kuponkód: Az Ajándékutalványon szereplő egyedi azonosító kód, amely megadásával váltható be az Ajándékutalvány a vásárlás során a Webáruházban, vagy egyéb Elfogadóhelyen. 

II. AZ AJÁNDÉK UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSA

 1. Az Ajándékutalvány egy nem névre szóló okirat, amely nyomdai úton vagy elektronikus úton kerül előállításra. Az Ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
 2. Vevő az Ajándékutalványt a Webáruházban, vagy a különböző Elfogadóhelyeken vásárolhatja meg.
 3. Az Ajándékutalvány tartalmi elemei:
  • Az ajándékutalvány megnevezése („MUNCH Money”)
  • A Kibocsátó adatai (cégnév, székhely, adószám)
  • Az Ajándékutalvány kibocsátási értéke, amely Forintban kerül meghatározásra
  • A Kuponkód
  • Érvényességi idő
  • Az Elfogadóhelyek megjelölése (Amennyiben nincs megjelölve, szabadon felhasználható) 
 4. Az Ajándékutalványt a Kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. A Kibocsátó jogában áll, hogy bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül egyoldalúan döntsön arról, hogy az Ajándékutalványok értékesítését felfüggeszti vagy megszünteti.
 5. A Kibocsátó a birtokában lévő, még nem értékesített Ajándékutalványokat bármikor megsemmisítheti.
 6. Az Ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.
 7. Kibocsátó az utalványt különböző címletekben bocsájtja ki. Az Ajándékutalványon feltüntetett Kibocsátási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t.
 8. Az Ajándékutalvány vételára megegyezik az Ajándékutalvány Kibocsátási értékével.
 9. Az Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít. Az Ajándékutalványról szóló számla nem helyettesíti az Ajándékutalványt.
 10. Az Ajándékutalvány visszaváltására nem kerülhet sor.
 11. Kizárólag az az Ajándékutalvány érvényes, amely a kibocsátáskor a Kibocsátó által érvényesítésre került, vagyis azon feltüntetésre került a Kibocsátó általi kibocsátást bizonyító jelzés, valamint feltüntetésre került az Érvényességi időre vonatkozó adat.
 12. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

 III. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA, BEVÁLTÁSA 

 1. Az Ajándékutalvány kizárólag a Webáruházban, valamint az Elfogadóhelyeken használható fel az Ajándékutalványon található Kuponkód érvényesítésével, kizárólag az ott forgalmazott termékek vételárának kiegyenlítésére. Az Ajándékutalvány pénzre nem váltható át, az Ajándékutalványból pénz nem adható vissza.
 2. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az szabadon átruházható. Az Ajándékutalványt birtokló személy tekintendő az Ajándékutalvány tulajdonosának.
 3. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az Ajándékutalvány Érvényességi idején belül jogosult az Ajándékutalvány Kibocsátási értékén termékeket vásárolni az Ajándékutalvány beváltásával.
 4. Az Ajándékutalvány beváltása a Webáruházban történő vásárlás esetén a megadott felületen a Kupónkód megadásával.
 5. Az Ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a Vevő a Weboldalon, vagy az Elfogadóhelyen termékre váltja.
 6. A vásárlási folyamat során a fizetendő végösszegből levonásra kerül az Ajándékutalványon lévő kibocsátási érték, vagy annak egy része a végösszeg alapján. A Vevőnek lehetősége van az Ajándékutalvány több részletben való beváltására, azaz amennyiben a teljes Kibocsátási érték nem kerül felhasználásra, úgy a fennmaradó összeg a későbbiekben is felhasználható marad.
 7. Amennyiben az Ajándékutalványon meglévő összeg nem fedezi a vásárolt termék végösszegét, úgy a hátralékot pénzbelileg szükséges megtéríteni.
 8. A Webáruházban, vagy Elfogadóhelyen való vásárlási folyamat során egy alkalommal, több Ajándékutalvány beváltására is van lehetőség.
 9. Az Ajándékutalványok Érvényességi ideje az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam. Amennyiben az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam lejár, úgy az Ajándékutalvány felhasználásának lehetősége megszűnik, az Ajándékutalvány érvénytelenné válik. Az Ajándékutalvány érvényességi idejének meghosszabbítására nincsen lehetőség.
 10. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az bárkire szabadon átruházható, bárki által szabadon felhasználható. Jelen pontban foglalt rendelkezésből fakadóan Kibocsátó semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget azzal összefüggésben, ha az Ajándékutalványt nem az arra jogosult személy használja fel. Kibocsátó ezzel összefüggésben nem köteles vizsgálni, ha az Ajándékutalványt beváltó személyt ténylegesen jogosult-e az Ajándékutalvány beváltásából fakadó kedvezmény érvényesítésére.
 11. Az Ajándékutalvány tulajdonosa köteles bizalmasan kezelni a beváltáshoz szükséges Kuponkódot. Kibocsátó teljeskörűen kizárja felelősségét, valamint kizárja bárminemű kompenzáció, illetve kártérítés fizetését, valamint új Ajándékutalvány rendelkezésre bocsátását abban az esetben, ha nem az Ajándékutalvány tulajdonosától független harmadik személy váltja be a Kuponkódot.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az Ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.
 2. Amennyiben a jelen szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az Ajándékutalvány megvásárlására irányuló adásvételi jogviszonyra, illetve az Ajándékutalvány beváltásával érintett adásvételi jogviszonyra a Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek, valamint kapcsolódó szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
 3. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ez azonban nem érintheti a szabályzat módosítását megelőzően megvásárolt Ajándékutalványok érvényességi idejét, illetve felhasználásuk vonatkozásában a Vevőt megillető alapvető jogosultságokat.

 

————————————————————————————————————————— 

 

Hatályos: 2023. január 30. napjától 2023. szeptember 7. napjáig bezárólag.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE  

AMunch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, amelyeknek a pontos tartalma aMunch.hu Felületein keresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag). 

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft
Székhely: 1051 Budapest Hercegprímás utca 18
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-2-42
Elektronikus levélcím:[email protected] 

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI  

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával. 
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit. 
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül. 
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart. 
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat. 
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik.  
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és a Felhasználó között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. Ebben kivételt képez az a vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomag mely a Vállalkozó nevében kerül feltöltésre a Vállalkozó felületére (például Munch Box). Erről további információt a III./B számú fejezet tartalmaz. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és a Felhasználó közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik, kivéve a Vállalkozó nevében feltüntetett Csomagok, melyek forgalmazását a Vállalkozó végzi. 
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI  

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a kedvezményes áron ételt kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált jelenleg elérhető kedvezményes árú ételek. A kedvezményes ételek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek kifizetése bankkártyás fizetéssel vagy szabad felhasználású többcélú utalvánnyal (1.-es számú melléklet) történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel hol és mettől meddig vehető át. 
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money-val tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben) illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és vagy a rendelés leadásakor emailben elküldi, vagy az étel átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére. 
 3. A Szolgáltató jogosult lehet nyugta vagy számla kibocsátására a Partner nevében kifejezetten erre irányuló megbízási szerződés alapján.  
 4. A  Felhasználó a Csomagok  vételárát  előre  fizeti .  A  termékek  vételárának  meg fizetése  a  Honlap fizetési  szolgáltatója,  a Barion  Payment  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (székhelye: 1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.  I.  ép.  5.  em.  5.; cégjegyzékszáma:  Cg.  01-10-048552) által működtetett   Barion   elektronikus fizetési rendszer   (a   továbbiakban:   „Barion   Rendszer”) használatával vagy a Stripe elektronikus fizetési rendszer vagy egyéb elektronikus fizetési rendszer használatával történik. Amennyiben a Barion és/vagy Stripe Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy  a  Szolgáltató  fenntartja a jogot egyéb  elektronikus  fizetési rendszer alkalmazására. Az  elektronikus  fizetésről  és  a  Barion  Rendszerről  részletes információk    az alábbi linkeken érhetők el: https://www.barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
 5. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. 
 6. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja. 
 7. A Felhasználó az ételt a Partner meghatározása szerint vagy helyben fogyaszthatják el vagy elvihetik. Utóbbi esetben a Partner jogosult a helyszínen csomagolási díjat felszámolni. A Vállalkozó legjobb tudomása szerint ezt köteles feltüntetni a vásárlási felületen, azonban a Partner meghatározása a mérvadó. 
 8. A megvásárolt Csomagokat a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett idősávban, de légkésőbb az átvételi idősáv végéig vehetik át. 
 9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek vételára nem kerül visszafizetésre. 
 10. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását. 
 11. A Partnereknél folyamatosan változik a rendelkezésre álló készlet, amelyre nincs ráhatásunk, így az aktuális készlet tükrében kerül összeállításra a megrendelt Munch. A készletváltozás, illetőleg a partnerek által alkalmazott fogyasztói árak okozta változások miatt a feltüntetett kedvezmény mértéke – a ténylegesen összeállított és átvett Munch tükrében – változhat, akár kisebb is lehet, a Munch értéke azonban minden esetben eléri a fogyasztó által ténylegesen fizetett összeget. Amennyiben a tényleges kedvezmény kisebb a feltüntetett kedvezmény mértékénél, a Felhasználó kérhet kárpótlást, maximum a feltüntetett eredeti ár és a ténylegesen megkapott ételek értéke közötti összegig. 
 12. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos! 

II./A. MUNCH KUPONOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

 1. A Munch Szolgáltatás Felhasználója Munch kupont szerezhet időszakos kampányokon keresztül. (Lejárt példa kampány: a Felhasználó új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Munch Szolgáltatásra.) A Felhasználó a Munch kupont arra használhatja fel, hogy a Munch Szolgáltatáson keresztül árkedvezményt kapjon vásárlásaiból. 
 2. A Vállalkozó egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Munch kupon vonatkozásában. 
 3. Munch kupon nem válthatók át készpénzre. 
 4. A Munch kupon vagy Munch Money megsemmisítésre kerülnek, ha a Vállalkozó a Munch kuponnal vagy Munch Money-val kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Munch kupont vagy Munch Money-t hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Vállalkozó kiszámlázhatja az ilyen Munch kuponokkal vagy Munch Money-val megfizetett összegeket. 
 5. A Vállalkozó saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az, hogy a Vállalkozó Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Vállalkozó az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, továbbfejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, a Felhasználó további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy a Felhasználó vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. A Felhasználó ez esetben szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését. 

II./B. MUNCH BOX 

 1. A Vállalkozó felületén eladásra kerülnek a Vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomagok (továbbiakban Munch Box). A Munch Box a Vállalkozó által meglepetéscsomagként értékesített, közeli lejáratú élelmiszereket tartalmaz.
 2. A Munch Box a Vállalkozó által megjelölt és a felületen feltüntetett meghatározott időpontban és helyszínen vehető át. A Felhasználó által a Munch Box személyes átvételének a vásárlás napján meg kell történnie. Amennyiben az átvétel nem valósul meg, a lejárati idő miatt a Vállalkozó nem jogosult a Munch Box későbbi átadására és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben kárpótlás vagy visszatérítés nem illeti meg.
 3. A Munch Box egyéb vonatkozásaiban és minden olyan esetben, amit a Munch Box-okra vonatkozó fejezet nem tartalmaz, a Felhasználói ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK  

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget olyan kárért, amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri. 
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel. 
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott Partnert terheli a felelősség. 
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből vagy a Vállalkozó és a Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért. 
 5. A Felhasználók által átvett étel szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége. 

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS  

 1. A Felhasználó, mint fogyasztó a Partner által eladott Csomagnál feltüntetett, előre meghatározott átvételi idősávjának kezdetét megelőző legkésőbb 3 órával visszamondhatja megrendelését, amennyiben ezt a Munch.hu alkalmazásban/honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati telefonon vagy email címen jelzi a Vállalkozó felé, így elállási joggal rendelkezhet. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.  A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott Partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni. 
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel. Amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételével. 
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül. Amennyiben a Vállalkozó az elállást jogosnak minősíti, a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 10 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által fizetéshez használt számlára utal vissza. 
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében. 
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre, 
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint 
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a legkésőbb az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órával történő elállási jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el. 

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK  

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva. 
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Munch Europe Kft. írásos hozzájárulása nélkül. 
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot. 
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. 
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. 
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. 
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

VI. Felhasználó KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL  

 1. A Vállalkozó egyoldalú döntése alapján jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásból vagy felfüggeszteni a Felhasználót a Munch.hu Szolgáltatásban, illetve elutasítani vagy törölni a Felhasználó bármely Rendelését, amennyiben (i) a Felhasználó visszaél a Munch.hu Szolgáltatással vagy bárminemű kárt vagy hátrányt okoz a Munch.hu Szolgáltatásnak vagy a Partnereknek és/vagy a Vállalkozónak vagy a Vállalkozó munkavállalóinak; (ii) a Vállakozónak ésszerű meggyőződése, hogy a Felhasználó a Munch.hu Szolgáltatás használata során csalárd cselekményeket végez; vagy más módon elmulasztja a jelen Szolgáltatási Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítését; (iii) a Felhasználó fenyegető, zaklató, rasszista, szexista vagy bármilyen más olyan magatartást tanúsít, amelyet a Munch.hu nem tart megfelelőnek a Partnerekkel vagy a Vállalkozó alkalmazottjaival szemben. 

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. 3. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó kizárólag a munch.hu ügyfélszolgálatához fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét. 
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be. 
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: [email protected] 
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja. 
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat illetve eszközöket. 
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg. 
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: [email protected] Központi telefonszám: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2131 
 9. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak. 
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak. 
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz. 
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje. 
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel. 
 6. A vállalkozó jogosult a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül az itt meghatározott összes vagy bármely jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben engedményezni, átengedni vagy átruházni leányvállalatának vagy jogutódjának vagy a Munch.hu Szolgáltatással kapcsolatos vállalkozási vagyona megvásárlójának vagy megszerzőjének. 

I. Melléklet: A „MUNCH Money” ajándékutalvány
felhasználási szabályzata 

Jelen szabályzat célja, annak meghatározása, hogy a Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „MUNCH Money” ajándékutalvány milyen módon kerülhet kibocsátásra és felhasználásra a https://munch.hu/ domain név alatt üzemeltetett Webáruházban, valamint a további Elfogadóhelyeken.

I. FOGALMAK 

Ajándékutalvány: A Kibocsátó által előállított, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott nyomdai vagy elektronikus úton előállított okirat, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni. 

Kibocsátó: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41) 

Elfogadóhely: A Kibocsátóval szerződéses viszonyban álló szolgálató, melynek szolgáltatása igénybevétele során az Ajándékutalványa beváltható. 

Vevő: az Ajándékutalványt megvásárló, birtokló, illetve felhasználó természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany. 

Érvényességi Idő:Az Ajándékutalványon dátum szerűen, vagy egyéb egyértelműen meghatározott módon feltüntetett időtartam, amelyen belül az ajándékutalvány felhasználható. 

Kibocsátási érték: Az az összeghatár, amilyen értékben az Ajándékutalvány felhasználásával a Webáruházban termékek vásárolhatók. 

Kuponkód: az Ajándékutalványon szereplő egyedi azonosító kód, amely megadásával váltható be az Ajándékutalvány a vásárlás során a Webáruházban, vagy egyéb Elfogadóhelyen. 

II. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY KIBOCSÁTÁSA 

 1. Az Ajándékutalvány egy nem névre szóló okirat, amely nyomdai úton vagy elektronikus úton kerül előállításra. Az Ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
 2. Vevő az Ajándékutalványt a Webáruházban, vagy a különböző Elfogadóhelyeken vásárolhatja meg. 
 3. Az Ajándékutalvány tartalmi elemei:
  • Az ajándékutalvány megnevezése („MUNCH Money”)
  • A Kibocsátó adatai (cégnév, székhely, adószám)
  • Az Ajándékutalvány kibocsátási értéke, amely Forintban kerül meghatározásra
  • A Kuponkód
  • Érvényességi idő
  • Az Elfogadóhelyek megjelölése (Amennyiben nincs megjelölve, szabadon felhasználható) 
 4. Az Ajándékutalványt a Kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. A Kibocsátó jogában áll, hogy bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül egyoldalúan döntsön arról, hogy az Ajándékutalványok értékesítését felfüggeszti vagy megszünteti. 
 5. A Kibocsátó a birtokában lévő, még nem értékesített Ajándékutalványokat bármikor megsemmisítheti. 
 6. Az Ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény. 
 7. Kibocsátó az utalványt különböző címletekben bocsájtja ki. Az Ajándékutalványon feltüntetett Kibocsátási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t. 
 8. Az Ajándékutalvány vételára megegyezik az Ajándékutalvány Kibocsátási értékével. 
 9. Az Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít. Az Ajándékutalványról szóló számla nem helyettesíti az Ajándékutalványt. 
 10. Az Ajándékutalvány visszaváltására nem kerülhet sor. 
 11. Kizárólag az az Ajándékutalvány érvényes, amely a kibocsátáskor a Kibocsátó által érvényesítésre került, vagyis azon feltüntetésre került a Kibocsátó általi kibocsátást bizonyító jelzés, valamint feltüntetésre került az Érvényességi időre vonatkozó adat. 
 12. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja. 

III. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA, BEVÁLTÁSA

 1. Az Ajándékutalvány kizárólag a Webáruházban, valamint az Elfogadóhelyeken használható fel az Ajándékutalványon található Kuponkód érvényesítésével, kizárólag az ott forgalmazott termékek vételárának kiegyenlítésére. Az Ajándékutalvány pénzre nem váltható át, az Ajándékutalványból pénz nem adható vissza. 
 2. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az szabadon átruházható. Az Ajándékutalványt birtokló személy tekintendő az Ajándékutalvány tulajdonosának. 
 3. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az Ajándékutalvány Érvényességi idején belül jogosult az Ajándékutalvány Kibocsátási értékén termékeket vásárolni az Ajándékutalvány beváltásával. 
 4. Az Ajándékutalvány beváltása a Webáruházban történő vásárlás esetén a megadott felületen a Kupónkód megadásával. 
 5. Az Ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a Vevő a Weboldalon, vagy az Elfogadóhelyen termékre váltja. 
 6. A vásárlási folyamat során a fizetendő végösszegből levonásra kerül az Ajándékutalványon lévő kibocsátási érték, vagy annak egy része a végösszeg alapján. A Vevőnek lehetősége van az Ajándékutalvány több részletben való beváltására, azaz amennyiben a teljes Kibocsátási érték nem kerül felhasználásra, úgy a fennmaradó összeg a későbbiekben is felhasználható marad. 
 7. Amennyiben az Ajándékutalványon meglévő összeg nem fedezi a vásárolt termék végösszegét, úgy a hátralékot pénzbelileg szükséges megtéríteni. 
 8. A Webáruházban, vagy Elfogadóhelyen való vásárlási folyamat során egy alkalommal, több Ajándékutalvány beváltására is van lehetőség. 
 9. Az Ajándékutalványok Érvényességi ideje az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam. Amennyiben az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam lejár, úgy az Ajándékutalvány felhasználásának lehetősége megszűnik, az Ajándékutalvány érvénytelenné válik. Az Ajándékutalvány érvényességi idejének meghosszabbítására nincsen lehetőség. 
 10. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az bárkire szabadon átruházható, bárki által szabadon felhasználható. Jelen pontban foglalt rendelkezésből fakadóan Kibocsátó semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget azzal összefüggésben, ha az Ajándékutalványt nem az arra jogosult személy használja fel. Kibocsátó ezzel összefüggésben nem köteles vizsgálni, ha az Ajándékutalványt beváltó személyt ténylegesen jogosult-e az Ajándékutalvány beváltásából fakadó kedvezmény érvényesítésére. 
 11. Az Ajándékutalvány tulajdonosa köteles bizalmasan kezelni a beváltáshoz szükséges Kuponkódot. Kibocsátó teljeskörűen kizárja felelősségét, valamint kizárja bárminemű kompenzáció, illetve kártérítés fizetését, valamint új Ajándékutalvány rendelkezésre bocsátását abban az esetben, ha nem az Ajándékutalvány tulajdonosától független harmadik személy váltja be a Kuponkódot. 

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az Ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit. 
 2. Amennyiben a jelen szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az Ajándékutalvány megvásárlására irányuló adásvételi jogviszonyra, illetve az Ajándékutalvány beváltásával érintett adásvételi jogviszonyra a Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek, valamint kapcsolódó szabályzatainak rendelkezései az irányadók. 
 3. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ez azonban nem érintheti a szabályzat módosítását megelőzően megvásárolt Ajándékutalványok érvényességi idejét, illetve felhasználásuk vonatkozásában a Vevőt megillető alapvető jogosultságokat.

 

————————————————————————————————————————— 

 

Hatályos: 2022. június 6. napjától 2023. január 29. napjáig bezárólag.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE 

A Munch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, amelyeknek a pontos tartalma a Munch.hu Felületein keresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag).

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft
Székhely: 1072 Budapest Klauzál tér 16.,3.em., 20/B
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-2-42

Elektronikus levélcím: [email protected]

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával.
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit.
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül.
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart.
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat.
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik. A regisztráció törlésével a Felhasználó és a Vállalkozó közötti szerződés megszűnik.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és a Felhasználó között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. Ebben kivételt képez az a vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomag mely a Vállalkozó nevében kerül feltöltésre a Vállalkozó felületére (például Munch Box). Erről további információt a III./B számú fejezet tartalmaz. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és a Felhasználó közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik, kivéve a Vállalkozó nevében feltüntetett Csomagok, melyek forgalmazását a Vállalkozó végzi.
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a kedvezményes áron ételt kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált jelenleg elérhető kedvezményes árú ételek. A kedvezményes ételek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek kifizetése bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money egyenleggel történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel hol és mettől meddig vehető át.
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel vagy Munch Money-val tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben) illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és vagy a rendelés leadásakor emailben elküldi, vagy az étel átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére.
 3. A  Felhasználó a Csomagok  vételárát  előre  fizeti   A  termékek  vételárának  meg fizetése  a  Honlap fizetési  szolgáltatója,  a Barion  Payment  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (székhelye: 1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.  I.  ép.  5.  em.  5.; cégjegyzékszáma:  Cg.  01-10-048552) által működtetett   Barion   elektronikus fizetési rendszer   (a   továbbiakban:   „Barion   Rendszer”) használatával vagy a Stripe elektronikus fizetési rendszer vagy egyéb elektronikus fizetési rendszer használatával történik. Amennyiben a Barion és/vagy Stripe Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy  a  Szolgáltató  fenntartja a jogot egyéb  elektronikus  fizetési rendszer alkalmazására. Az  elektronikus  fizetésről  és  a  Barion  Rendszerről  részletes információk    az alábbi linkeken érhetők el: https://www.barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 4. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet a Partner iktat és annak száma szerint tart nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig.
 5. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.
 6. A Felhasználó az ételt a Partner meghatározása szerint vagy helyben fogyaszthatják el vagy elvihetik. Utóbbi esetben a Partner jogosult a helyszínen csomagolási díjat felszámolni. A Vállalkozó legjobb tudomása szerint ezt köteles feltüntetni a vásárlási felületen, azonban a Partner meghatározása a mérvadó.
 7. A megvásárolt Csomagokat a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett idősávban, de légkésőbb az átvételi idősáv végéig vehetik át.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek vételára nem kerül visszafizetésre.
 9. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.
 10. A Partnereknél folyamatosan változik a rendelkezésre álló készlet, amelyre nincs ráhatásunk, így az aktuális készlet tükrében kerül összeállításra a megrendelt Munch. A készletváltozás, illetőleg a partnerek által alkalmazott fogyasztói árak okozta változások miatt a feltüntetett kedvezmény mértéke – a ténylegesen összeállított és átvett Munch tükrében – változhat, akár kisebb is lehet, a Munch értéke azonban minden esetben eléri a fogyasztó által ténylegesen fizetett összeget. Amennyiben a tényleges kedvezmény kisebb a feltüntetett kedvezmény mértékénél, a Felhasználó kérhet kárpótlást, maximum a feltüntetett eredeti ár és a ténylegesen megkapott ételek értéke közötti összegig.
 11. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos!

II./A. MUNCH KUPONOK ÉS MUNCH MONEY

 1. A Munch Szolgáltatás Felhasználója Munch kupont vagy Munch Moneyt szerezhet, például ha új Felhasználókat hív meg, hogy regisztráljanak a Munch Szolgáltatásra. A Felhasználó a Munch kupont vagy Munch Moneyt arra használhatja fel, hogy a Munch Szolgáltatáson keresztül árkedvezményt kapjon vásárlásaiból.
 2. A Vállalkozó egyoldalúan határozhatja meg a kiosztás, felhasználás és érvényesség feltételeit a Munch kupon vagy Munch Money vonatkozásában.
 3. Munch kupon vagy Munch Money nem válthatók át készpénzre.
 4. A Munch kupon vagy Munch Money megsemmisítésre kerülnek, ha a Vállalkozó a Munch kuponnal vagy Munch Money-val kapcsolatos visszaélést észlel, vagy felmerül a gyanúja vagy lepleződik, hogy a Munch kupont vagy Munch Money-t hamis indokok alapján adták meg. Ilyen esetekben a Vállalkozó kiszámlázhatja az ilyen Munch kuponokkal vagy Munch Money-val megfizetett összegeket.
 5. A Vállalkozó saját diszkrecionális döntése alapján lehetővé teheti az, hogy a Vállalkozó Szolgáltatáson a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó véleményt írjon, kérést, fejlesztési javaslatot fogalmazzon meg („Felhasználói Tartalom”). Az így közölt Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, ugyanakkor annak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmat a Vállalkozó az egész világra kiterjedően, időbeli korlát nélkül, az átruházás jogát fenntartva, használati díj fizetési kötelezettség nélkül, a további használatba adásra is kiterjedő módon felhasználja, másolja, továbbfejlessze, terjessze, nyilvánosságra hozza, vagy egyéb módon abból gazdasági hasznot realizáljon, akár jelenleg rendelkezésre álló, akár a jövőben megjelenő felületein, a Felhasználó további értesítése vagy hozzájárulása hiányában is, anélkül, hogy a Felhasználó vagy bármely személy, szervezet felé bárminemű díj megfizetésével tartozna. A Felhasználó ez esetben szavatol azért, hogy a fenti jogok átruházására jogosult, továbbá, hogy a Felhasználói Tartalom nem sértő, rágalmazó vagy obszcén jellegű, továbbá harmadik személyek szellemi alkotásokhoz, tulajdonhoz, magánszférához fűződő jogát nem sérti vagy veszélyezteti, és nem eredményezi hatályos jogszabályok megsértését.

II./B. MUNCH BOX

 1. A Vállalkozó felületén eladásra kerülnek a Vállalkozó által összeállított saját forgalmazású élelmiszercsomagok (továbbiakban Munch Box). A Munch Box a Vállalkozó által meglepetéscsomagként értékesített, közeli lejáratú élelmiszereket tartalmaz.
 2. A Munch Box a Vállalkozó által megjelölt és a felületen feltüntetett meghatározott időpontban és helyszínen vehető át. A Felhasználó által a Munch Box személyes átvételének a vásárlást követő legfeljebb 2 napon belül meg kell történnie. Amennyiben az átvétel nem valósul meg, a lejárati idő miatt a Vállalkozó nem jogosult a Munch Box későbbi átadására és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben kárpótlás vagy visszatérítés nem illeti meg.
 3. A Munch Box egyéb vonatkozásaiban és minden olyan esetben, amit a Munch Box-okra vonatkozó fejezet nem tartalmaz, a Felhasználói ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK 

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget olyan kárért, amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri.
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel.
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott Partnert terheli a felelősség.
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből vagy a Vállalkozó és a Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért.
 5. A Felhasználók által átvett étel szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége.

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS 

 1. A Felhasználó, mint fogyasztó a Partner által eladott Csomagnál feltüntetett, előre meghatározott átvételi idősávjának kezdetét megelőző legkésőbb 3 órával visszamondhatja megrendelését, amennyiben ezt a Munch.hu alkalmazásban/honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati telefonon vagy email címen jelzi a Vállalkozó felé, így elállási joggal rendelkezhet. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.  A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott Partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni.
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel. Amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételével.
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül. Amennyiben a Vállalkozó az elállást jogosnak minősíti, a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által fizetéshez használt számlára utal vissza.
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre,
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a legkésőbb az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órával történő elállási jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el.

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK 

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva.
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Munch Europe Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot.
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft.
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt.
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

VI. FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL 

 1. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatás igénybevételéből ideiglenes vagy végleges jelleggel kizárni azt a Felhasználót, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti.
 2. A szolgáltatásból történő végleges kizárással a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül. A szolgáltatásból történő ideiglenes kizárással a Felhasználó regisztrációja nem kerül törlésre, de a felületekre az ideiglenes kizárás időtartama alatt belépni nem tud.
 3. A Vállalkozó a kizárásról, annak okáról és időtartamáról minden esetben értesíti a Felhasználót.

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó panaszával kizárólag a megrendelt ételt forgalmazó Partnerhez, illetőleg üzlethez fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét.
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be.
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: [email protected]
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat illetve eszközöket.
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: [email protected] Központi telefonszám: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2131
 9. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz.
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel.

 

————————————————————————————————————————— 

 

Hatályos: 2020. október 19. napjától 2022. június. 5. napjáig bezárólag.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÓ MEGJELÖLÉSE 

Munch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, élelmiszerboltok, szállodák és egyéb üzletek (továbbiakban: Partner) kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de még jó állapotú ételeket. A Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, amelyeknek a pontos tartalma a Munch.hu Felületeinkeresztül többségében nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag).

A szolgáltatás nyújtójának adatai (továbbiakban: Vállalkozó): név: Munch Europe Kft

Székhely: 1072 Budapest Klauzál tér 16.,3.em., 20/B

Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága adószám: 28790295-1-42

Elektronikus levélcím: [email protected]

I. A MUNCH.HU HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeit Felhasználóként 16. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe regisztrációs adataik megadásával.
 2. A Munch.hu igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Munch.hu Felhasználói Felület jelen ÁSZF-ben meghatározott licencfeltételeit.
 3. A regisztrációs adatok megadását követően a Munch.hu rendszerében történő regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Vállalkozó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Mindezekről a regisztráció menete folyamán jognyilatkozatot kell tennie. Így véglegesített regisztráció egyben a megadott adatok Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak, a jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának, a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó licenc feltételek elfogadásának, és a Vállalkozó vonatkozó Kormányrendelet szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítése Felhasználó általi elismerésének minősül.
 4. A Felhasználó és a Vállalkozó között a regisztrációval a Munch.hu felületeinek használatára vonatkozó elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Vállalkozó iktat, és a megkötésétől számított 6. naptári év végéig nyilvántart.
 5. A regisztrációs adatokat a Felhasználó köteles úgy őrizni, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáféréseket, a nevében és adataival történő esetleges jogosulatlan vásárlásokat.
 6. Felhasználók regisztrációjukat bármikor törölhetik. A regisztráció törlésével a Felhasználó és a Vállalkozó közötti szerződés megszűnik.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon egy Partner nevében, és a Vállalkozó és az Ügyfél között nem áll fenn szerződéses kapcsolat a Csomagok vagy a Csomagok eladása tekintetében. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Csomagokkal vagy a Partner és az Ügyfél közötti megállapodás teljesítésével kapcsolatban. Az ételek előállítását és forgalmazását a Munch.hu-hoz csatlakozó Partnerek végzik.
 8. A Munch.hu felületeinek igénybevétele a Felhasználók számára díjmentes.

II. A MUNCH.HU FELÜLETEIN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI 

 1. A Munch.hu felületeinek megnyitása, valamint a Felhasználó rendszerben történő regisztrálása után a Munch.hu felületein megjelennek a keresés időpontjában kedvezményes áron ételt kínáló, a rendszerhez csatlakozott éttermek, illetve üzletek, valamint az általuk kínált kedvezményes árú ételek. A kedvezményes ételek listája és ára a rendszerhez csatlakozó üzletek és éttermek döntésétől függően eltérő időpontokban jelenik meg és folyamatosan változik. Az aktuális kínálatból kiválasztott étel és annak mennyisége megjelölésével a Felhasználó azt a kosarába helyezheti és a megrendelheti. A kosár a tartalma a megrendelés elküldéséig változtatható, a megrendelés elküldését követően módosításra már nincs lehetőség. A megrendelés elküldése a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megrendelt ételek kifizetése bankkártyás fizetéssel történik. A bankkártyás fizetést követően a Munch.hu a foglalást visszaigazolja egy kódszám megküldésével, valamint annak megjelölésével, hogy a megkapott kódszámmal az étel hol és meddig vehető át.
 2. A vásárlás ellenértékét a Felhasználó a Munch.hu felületein keresztül elérhető bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni, a nyugtát (minden esetben) illetve a számlát (kérés esetén) a Partner állítja ki és az étel átvételével egyidejűleg átadja a Felhasználó részére.
 3. A  Felhasználó a Csomagok  vételárát  előre  fizeti  meg.  A  termékek  vételárának  megfizetése  a  Honlap fizetési  szolgáltatója,  a Barion  Payment  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság (székhelye: 1117  Budapest,  Infopark  sétány  1.  I.  ép.  5.  em.  5.; cégjegyzékszáma:  Cg.  01-10-048552)  által működtetett   Barion   elektronikus fizetési rendszer   (a   továbbiakban:   „Barion   Rendszer”) használatával történik. Amennyiben a Barion Rendszer bármilyen oknál fogva nem működőképes, úgy  a  Szolgáltató  fenntartja  a  jogot arra,  hogy  elektronikus  fizetés  helyett  készpénzes  fizetésre módosítsa az Adásvételi Szerződést, melyről a Vásárlót és a Termelőt is legkésőbb a megrendelés napján  értesíti. Az  elektronikus  fizetésről  és  a  Barion  Rendszerről  részletes információk    az alábbi linkeken érhetők el: https://www.barion.com/hu. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 4. A megrendelésnek a Vállalkozó általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a rendszerhez csatlakozott Partner között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet az Partner iktat és annak száma szerint tart nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig.
 5. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.
 6. A Felhasználók az ételt helyben fogyaszthatják el vagy elvihetik, amennyiben a Partner vállalja az étel csomagolását. A Munch.hu-en megjelenő ár a csomagolás díját tartalmazza, kivéve ha az a terméknél másképp feltüntetésre kerül.
 7. A kiválasztott ételeket a Felhasználók az éttermekben, üzletekben, azok – rendelés napján érvényes – nyitvatartási idejében a Partner, üzlet által megadott átvételi idősávban jelzett határidőig vehetik át.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából át nem vett ételek vételára nem kerül visszafizetésre.
 9. A Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése. Ezért a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer előállítására azzal a céllal, hogy a Felhasználót kiszolgálják. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbb felsorolt okok miatt előfordulhat, hogy a Partner a munch.hu-n értékesített termékek előre nem látható fogyása miatt kénytelen a rendelést visszamondani. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a Vállalkozótól a rendelés értékének visszautalását.
 10. A Munch.hu-n keresztül megvásárolt étel további éttermi, kereskedelmi forgalmazása tilos!

III. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 1. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek technikai működéséért vállal felelősséget. Mivel a Felhasználó számára a felületek használata ingyenes, ezért kizár minden anyagi helytállást vagy kártérítési kötelezettséget, olyan kárért amely a felületek technikai hibájából eredően a fogyasztót éri.
 2. A Munch.hu felületeire feltöltött információk helyességéért, megfelelőségéért és teljeskörűségéért a Vállalkozó nem felel.
 3. A Munch.hu felületein keresztül vásárolt ételek megfelelőségéért, minőségéért, a csomagolás megfelelőségéért, az Partnerek Felhasználókkal szemben tanúsított magatartásáért, szabályszerű működéséért kizárólag az adott éttermet/üzletet terheli a felelősség.
 4. A Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületei segítségével történő kapcsolatteremtést segíti elő a Felhasználó és a Partner között. A Vállalkozó a Partnerrel kötött szerződésben kötelezettségként előírja a működésükre vonatkozó jogszabályok, különösen az élelmiszerbiztonsági előírások maradéktalan betartását, azonban nem tudja azt folyamatosan ellenőrizni, ezért kizárja a felelősségét minden, az adott Partner által elkövetett jogszabálysértésből vagy a Vállalkozó és az Partner közötti szerződés megszegéséből eredően a Felhasználót ért kárért.
 5. A Felhasználók által átvett étel szállításának, tárolásának esetleges hibájából adódó következményeiért a Vállalkozó vagy a Partner nem felel. Az átvett étel megfelelő szállítása, tárolása és felhasználása kizárólag a Felhasználó személyek felelőssége.

IV. ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS 

 1. A Felhasználót, mint fogyasztót a visszaigazolt megrendelés alapján az általa megrendelt ételek tekintetében a rendelés leadását követő 10 percben elállási jog illeti meg. A rendelés lemondását a Munch.hu és az adott partner irányába az ügyfélszolgálaton keresztül köteles jelezni.
 2. Amennyiben a megvásárolt termék állaga a helyszíni átvétel során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan vagy higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan, a Partner csereterméket ajánlhat fel, és- amennyiben a termék helyettesítését a Felhasználó elfogadja, úgy a szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Felhasználóval esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételével.
 3. Amennyiben a Felhasználó a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék átadását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül, és a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár, amelyet Vállalkozó a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra átutalással fizet vissza.
 4. Fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 5. Azon körülményekre tekintettel, mely szerint
  • a rendszerhez csatlakozott Partner és a fogyasztó között szerződés jön létre,
  • a rendszerhez csatlakozott Partner kifejezetten a Kormányrendeletben foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméket forgalmaz, valamint
  • fogyasztó a regisztráció során nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a rendelést követő 10 percen túli elállás jogát, így a Munch.hu felületein keresztül az Partner és a fogyasztó között létrejött szerződéstől a fogyasztó nem állhat el.

V. A MUNCH.HU FELÜLETEINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK 

 1. A Munch.hu felületei (ideértve a honlapot, a hozzá tartozó közösségi oldalakat és a mobilalkalmazást is) szerzői jogi műnek minősülnek. A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Munch.hu – Minden jog fenntartva.
 2. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése Zsoldos Botond, mint alkotó és tulajdonos, vagy a Munch Europe Kft írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Felhasználó a felületek mobiltelefonra történő letöltésével, illetve a weboldal használatával kizárólag annak az adott eszközön történő futtatására szerez felhasználási jogot.
 4. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
 5. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén az alkotót kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft.
 6. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt.
 7. Szerzői jogi jogsértés esetén A Munch Europe Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 8. A felületek visszafejtése, annak a mobileszközön kívül más eszközre történő átmásolása, átalakítása, bármilyen módon történő terjesztése, illetve minden más, a jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett felhasználása a Vállalkozó szerzői jogát sérti, amelyért a jogsértő személy polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

VI. FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A SZOLGÁLTATÁSBÓL 

 1. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatás igénybevételéből ideiglenes vagy végleges jelleggel kizárni azt a Felhasználót, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti.
 2. A szolgáltatásból történő végleges kizárással a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül. A szolgáltatásból történő ideiglenes kizárással a Felhasználó regisztrációja nem kerül törlésre, de a felületekre az ideiglenes kizárás időtartama alatt belépni nem tud.
 3. A Vállalkozó a kizárásról, annak okáról és időtartamáról minden esetben értesíti a Felhasználót.

VII. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően a forgalmazott ételek minősége, valamint az Partnerek működésének szabályszerűsége, a Felhasználóval szembeni magatartásának megfelelősége és tevékenysége tekintetében a Felhasználó panaszával kizárólag a megrendelt ételt forgalmazó Partnerhez, illetőleg üzlethez fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogérvényesítéssel a Felhasználó az adott Partnerrel, illetve üzlettel szemben léphet fel. Vállalkozó kizárólag a Munch.hu felületeinek működésével kapcsolatban vállalja felelősségét.
 2. Amennyiben a Felhasználónak a Munch.hu felületei működésével kapcsolatban panasza van, úgy azt a Vállalkozó részére a megfelelő felületeken keresztül (mobilalkalmazás és honlap), vagy Vállalkozó alábbi elérhetőségeken keresztül jelentheti be.
 3. Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei: E-mail: [email protected]https://www.facebook.com/munch.hu
 4. A Vállalkozó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja.
 5. Amennyiben a Felhasználó által tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Felhasználó részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Felhasználó jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat illetve eszközöket.
 6. A Felhasználó, mint fogyasztó és a Vállalkozó, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.
 7. Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 8. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: [email protected] Központi telefonszám: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2131
 9. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 1. A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban mindig az aktuális szövegváltozatot közzétenni. A Munch.hu-hoz csatlakozó Felhasználók kötelesek a jelen ÁSZF változásait figyelemmel kísérni: tevékenységük vonatkozásában minden esetben a tevékenység napján hatályos ÁSZF rendelkezései tekintendők irányadónak.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
 3. A Munch.hu honlap és mobilalkalmazás nemzeti és nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok megsértőinek polgári és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében a jogosult minden lehetséges jogi lépést haladéktalanul megtesz.
 4. Az felületeken keresztül felvitt, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.
 5. Vállalkozó tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. A megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok és a Vállalkozó Adatvédelmi Tájékoztatója rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, a szolgáltatás teljesítéséhez szükségszerű, az adatkezelő és az adatfeldolgozók közt történő átadáson kívül harmadik félnek nem adja át, és azokat kizárólag a felületek üzemeltetése és jogszabály által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából használja fel.