Shopping Cart

Partner ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek 

Hatályos: 2022. április 10. napjától 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a. Munch Europe Kft. (továbbiakban: Szolgáltatást  nyújtó vállalkozó) és partnere (továbbiakban: Partner) között létrejött egyedi szerződés (továbbiakban:  Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. 

 1. A Munch.hu Leírása, Felek tevékenysége és jogállásuk

1.1. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a tulajdonosa és üzemeltetője a Munch.hu online ételrendelés-közvetítő  weboldalnak (www.Munch.hu) és mobilra optimalizált weboldalának (https://.munch.hu) és a Munch.hu mobil  applikációnak (továbbiakban együtt: Munch.hu), amely a partnerüzletek ételrendelési szolgáltatásait gyűjti  össze. Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a felhasználók (továbbiakban: Felhasználók vagy Felhasználó) által a  Munch.hu-n leadott étel és ital rendelések felvételével, Partner részére történő továbbításával, illetve – a  Felhasználó online fizet – a rendelés ellenértékének fogadásával és továbbításával kapcsolatos szolgáltatásokat.  (továbbiakban: Munch.hu Szolgáltatás) nyújt a Partner részére. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó külön  elektronikus felületet és alkalmazást biztosít a Partnerek számára. (A felhasználók és Partnerek által használt  összes Munch.hu szolgáltatáshoz kapcsolódó felület a továbbiakban összefoglaló néven: Platform)

A Munch.hu Szolgáltatáson keresztül éttermek, pékségek, és szállodák és egyéb üzletek kedvezményesen  értékesítik az el nem adott, de még jó minőségű ételeket. Munch.hu Szolgáltatás segítségével a Partnerek nem  csak plusz bevételt szereznek, hanem új vásárlói bázist és környezettudatos márkát is tudnak építeni. A  Munch.hu-n keresztül olyan Csomagok foglalhatóak le, amelyeknek a pontos tartalma a Munch.hu Platformjain

keresztül nem ismerhető meg (továbbiakban: Csomag).

A Csomagok akkor kerülnek lefoglalásra, amikor a Munch.hu egy Foglalási megerősítéssel megerősíti (a  későbbiekben bemutatott módon). A Felhasználó a megvásárolt Csomagért a Munch.hu szolgáltatáson keresztül  fizet és annak a Partnert megillető részét a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó részére továbbítja egyedi Szerződés szerint.

A Munch.hu kizárólag a Csomagok eladását szervezi a Platformon keresztül a Partner nevében, a Munch.hu és a  Felhasználó között szerződéses kapcsolat nem áll fenn a Csomagok értékesítésére. A Munch.hu nem vállal  felelősséget a Csomagokkal kapcsolatban vagy a Partner és a Felhasználó közötti Szerződés teljesítésére.

A Munch.hu kizárólag a partnerek nevében gyűjti be a Csomagok árát, és így pusztán közvetítőként jár el a  Partner és a Felhasználó között.

A Munch.hu Platform üzemeltetése során a Munch.hu a Partnerek független közvetítőjeként jár el az Adásvételi  Szerződéseknek a Partnerek és a Felhasználók közötti közvetítése kapcsán. Valamennyi Partner meghatalmazza  a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót, mint közvetítőt, hogy az adott meghatalmazó fél nevében kifizetéseket  fogadjon el a Felhasználóktól, és a kapott pénzösszegeket a megfelelő Partner részére elszámolási időszakonként  eljuttassa.

A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi  CCXXXVII. törvény 6. § (4) b) pontjára tekintettel nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, mivel Szolgáltatást  nyújtó vállalkozó kizárólag a Partner megbízásából eljáró önálló kereskedelmi ügynök, amely a Partner és a  Felhasználó közötti szerződés megkötésére is jogosult. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a Felhasználó  megbízásából pénzügyi műveletet nem hajt végre, csupán a Partner közreműködőjeként vesz át pénzt a  Felhasználótól (Ptk. 6:129. § (1) bek.). 1.6. Amennyiben a Szerződés a Partner több üzletére is kiterjed, a  Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek az üzletekre külön-külön vonatkoznak.

 1. A Munch.hu Szolgáltatás tárgya, megkezdése

2.1. A Felhasználó által a Munch.hu-n keresztül leadott rendelés Partner általi befogadásáról szóló elektronikus  igazolásnak a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóhoz történő megérkezésével a Felhasználó és a Partner között  szerződés jön létre, feltéve, hogy addig a Felhasználó nem mondta le a rendelést. A Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó, mint közvetítő jogosult a Partner nevében az általa közvetített szerződés e pont szerint történő  megkötésére. 

2.2. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó jogosult és köteles a Partner és a Felhasználók közötti, a Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó közvetítésével létrejött szerződés szerinti Felhasználók részéről történő teljesítés (díjfizetés)  elfogadására, mivel a teljesítés a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóval szerződött pénzforgalmi Szolgáltatást nyújtó  vállalkozón keresztül történik (bankkártyás vagy egyéb online fizetés, továbbiakban együtt „Online fizetési  szolgáltatás”). Online fizetési szolgáltatás esetén a Partner a közvetítési szolgáltatás igénybevétele mellett  kifejezetten megrendeli, Szolgáltatást nyújtó vállalkozó pedig elvállalja online fizetési szolgáltatás nyújtását,  melyet a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó közvetített szolgáltatásként a vele szerződött pénzforgalmi szolgáltatón  keresztül teljesít a Partner részére. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó jogosult – amennyiben a Szerződés másképp  nem rendelkezik – a Szerződésben feltüntetett díját a Felhasználók online fizetett rendeléseinek összértékéből  az ÁSZF 8. pontja szerint levonni. 

2.3. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó – amennyiben az Szerződés másképp nem rendelkezik – az azt követő  legkésőbb 15. munkanapon kezdi el a Munch.hu Szolgáltatás nyújtását a Partner részére, hogy a Partner a  Szolgáltatást nyújtó vállalkozó által kért minden adatot átadott és előkészületet elvégzett, ideértve, de nem kizárólag, a logót, ételekről  készült fényképeket, és a várható napi minimális adagokat.

2.5. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a Partner által rendelkezésre bocsátott adatokat, árakat az egyéb  információkkal együtt a Munch.hu-n feltünteti. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó önálló döntési jogkörében  jogosult a Platformon feltüntetett adatainak elemeit eltávolítani és módosítani. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó  az ÁSZF szerinti rendelési feltételeket nem módosíthatja, viszont valamely tétel jelen pont szerinti törlésével  együtt a hozzá tartozó árat is eltávolíthatja. 

2.6 A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó ételeket nem állít elő, nem forgalmaz és  nem szállít ki, a szolgáltatás keretében kizárólag a fogyasztó és az Étterem/Üzlet közötti kapcsolat létrejöttéhez  szükséges elektronikus Platform és díjfizetés biztosítása történik.

 1. A rendelés meghiúsulása

3.1. A Partner köteles az előre meghatározott feltételeket teljesíteni, és azonnal tájékoztatni a Szolgáltatást  nyújtó vállalkozót és a Felhasználót, ha a beérkezett rendelést nem képes teljesíteni (pl. A felhasználó  érkezésekor már elfogyott minden étel, így nem képes semmilyen módon kiszolgálni). 

3.2. A Felhasználónak a lemondásra 8.6-es pont szerinti módon van lehetősége. 

 1. Fizetési módok a Felhasználók számára

4.1. A Felhasználó a rendelés összegét online fizetheti meg. 

4.2. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó készpénzt nem vesz át.

4.3. Online történő fizetés esetén a Felhasználó a rendelés összegét bankkártyával vagy más internetes fizetési  móddal fizetheti meg a következők szerint.

 • A Felhasználó a rendelési folyamat során kiválasztja valamely online fizetési opciót. ● A Munch.hu ezt követően átirányítja a Felhasználót egy, a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóval szerződéses kapcsolatban álló, engedéllyel rendelkező pénzügyi Szolgáltatást nyújtó vállalkozóhoz, ahol a

Felhasználó kezdeményezheti a megrendelés kifizetését a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó részére.  ● A sikeres fizetést követően a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó továbbítja a megrendelést a Partnerhez.  ● A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó és Partner közötti elszámolás menetét a 8. pont tartalmazza. 

4.4 Barion bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A  bankkártya adatok sem a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóhoz, sem a Partnerhez nem jutnak el. A szolgáltatást  nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H EN-I-1064/2013. 

4.5 Stripe bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A  bankkártya adatok sem a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóhoz, sem a Partnerhez nem jutnak el. 

 1. A Partner vállalásai

5.1. A Partner köteles a működése során minden vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek megfelelni, a szükséges  engedélyeket beszerezni és a rá vonatkozó összes élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos előírást maradéktalanul  teljesíteni. A Partner köteles fokozott figyelmet fordítani az ételek beszerzése, tárolása, elkészítése, és Csomagolása során, az ezekkel kapcsolatos előírásokat és ajánlásokat betartani. A Partnereknek az általánosan  elfogadott minőségi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő állapotban és módon kell teljesítenie a  megrendelést.

5.2. A partner vállalja, hogy amennyiben étel feleslege keletkezik, amelynek az eladása már nem valószínű,  törekszik azokat a Felhasználók részére a Platformra feltölteni. Felek ugyanakkor az egyértelműség kedvéért  rögzítik, hogy Partner saját belátása szerint ítéli meg, hogy mely temékeket tölti fel a Platformra. 

5.4. A Partner kizárólagosan felelős a Szolgáltatást nyújtó vállalkozónak megküldött és a Munch.hu-n megjelent  minden információ – különösen a termékek ÁFA-kulcsa, valamint a Csomagnál feltüntetett eredeti és kedvezményes ár – helyességéért és valódiságáért, és felelős azért, hogy  a jogszabályokban megjelölt minden szükséges információ feltüntetésre kerüljön, külön kiemelve az ÁSZF 6.  pontjában írt információkat, amihez a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó minden szükséges segítséget megad. A  Munch.hu-n (pl. átvételi idő) és a Szerződésben (pl. kapcsolattartási adatok) feltüntetett információkban  bekövetkezett változások esetén a Partner köteles haladéktalanul saját eszközén keresztül a változásokat a  Munch.hu-n feltüntetni, valamint a készlet elfogyása esetén az adott ételt vagy italt a Munch.hu-n a Felhasználók  számára elérhetetlenné tenni.

5.5. A Partner köteles megfelelő kapacitást és megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzetet biztosítani a  Munch.hu-n leadott rendelések határidőben történő és a lehető legjobb minőségű teljesítése érdekében.

5.6. A Partner teljes felelősséggel tartozik a munkavállalóinak, illetve a Szerződés teljesítése érdekében igénybe  vett szerződéses partnereinek a tevékenységéért. 

5.7. Egyik fél sem nem tanúsíthat olyan magatartást, illetve nem tehet olyan kijelentést vagy utalást, amely  alkalmas a másik fél jó hírnevének megsértésére. A jelen bekezdés szerinti kötelezettség megsértése súlyos  szerződésszegésnek minősül. 

5.8. A Partner a Szerződés alapján teljesített megrendelések mellett nem adhat át a Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó szolgáltatásának megkerülésére irányuló direkt felhívást tartalmazó marketing anyagot a  Felhasználónak (tiltott direkt marketing tevékenység). A jelen pont szerinti kötelezettség megszegése  tisztességtelen piaci magatartásnak és súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.9 A Partner köteles a rendelkezésre álló termékeket az Felhasználóknak a lefoglalt Csomagokat az átvételi

idősávon belül haladéktalanul, lelkiismeretesen és kellő gondossággal átadni, mintha a termékeket közvetlenül  az üzletben értékesítette volna.

5.10 Mivel a Munch.hu célja az élelmiszer pazarlás elkerülése, a Partnerek nem jogosultak többlet élelmiszer  előállítására azzal a céllal, hogy azt a Munch.hu a Platformon keresztül a felhasználók számára értékesítsék. A  Platform nem rendeltetésszerű használata a jelen szerződés megszegését jelenti.

5.11 A Partner vállalja, hogy a Platformon feltüntetett Csomagok ára a beléjük kerülő termékeknek minimum a  hatályos üzletben feltüntetett összesített árnál 40%-kal kevesebbnek kell lennie.

 1. A Munch.hu-hoz való csatlakozás

6.1 A Munch.hu-hoz való csatlakozás előfeltétele, a Munch.hu által a Partner számára eljuttatott online  regisztrációs űrlap kitöltése és visszaküldése. Ezt az űrlapot a [email protected] email címre megküldött e mail alapján lehet kérvényezni. A kérvényben szerepelnie kell a potenciális partnerüzlet nevének, az üzletet  működtető jogi entitásnak és az elérhetőségnek.

Ezt a kérvényt kiváltja, amennyiben a Munch.hu képviselőjével telefonon egyeztett a potenciális partner.

6.2. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó élelmiszerre irányuló rendeléseket közvetít, így az élelmiszerekhez  felhasznált alapanyagok beszerzésében és az élelmiszerek előállításában nem működik közre, arra sem hatása,  sem rálátása nincs, így ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek nem terhelik. A Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó azonban a honlap megfelelő kialakításával megteremti a szükséges feltételeit annak, hogy a Partner  teljeskörűen megfelelhessen a számára előírt jogszabályi rendelkezéseknek. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó  felelőssége kizárólag a Partner által megfelelő formában megküldött adatok pontos megjelenítésére terjed ki. A  Partner köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatokat közölni a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóval a  honlapon való megjelenést megelőzően, továbbá változás esetében haladéktalanul köteles értesíteni a  Szolgáltatást nyújtó vállalkozót. Az adatközlés jogszerűségéért, teljességéért és valóságáért kizárólag a Partner  felel. 

6.3. A Felhasználó kifejezett kérésére a Partnernek kötelezően tájékoztatnia kell a Felhasználót az adott  élelmiszer összetevőiről, tömegéről, fogyaszthatósági/minőség megőrzési idejéről és tárolásának feltételeiről.  Ezt a kötelezettséget a Partner közvetlenül teljesíti, a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó ezeket az adatokat nem  gyűjti, nem tárolja és nem adja ki. 

6.4. Amennyiben a Partner a jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget vagy az általa  közölt adat hiányos, hibás vagy nem valószerű, és ebből eredően a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót joghátrány  éri (pl. hatósági bírság), úgy a Partner teljes mértékben és feltétel nélkül helytállni köteles a Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó felé. 

 1. A Partner saját rendelési csatornáira vonatkozó feltételek

7.1. A Partner vállalja, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó által közvetített rendeléseket a Partner saját online  rendelési csatornáin történő rendelések teljesítése esetében alkalmazott feltételeknek megfelelően kezeli, és  szolgálja fel. 

 1. Elszámolás és számlázás

8.1 A Partner a saját nevében az Étel Áráról a Felhasználó részére kiállítja a számlát vagy a nyugtát. Az eseti  szerződés aláírásával a Partner meghatalmazza a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót arra, hogy az Étel Árát és

minden más vonatkozó díjat a Partner nevében a Felhasználótól átvegye, és a pénzösszegeket az adott  Partnerhez eljuttassa.

8.2 A Munch.hu vállalja, hogy egy adott tárgyidőszakban a Munch.hu Platformon keresztül teljesített Rendelések  után, az Ételek Áraként fizetett összegeket továbbítja a Partnernek, A Szolgáltatást nyújtó vállalkozót a felek  közötti Szerződés alapján megillető jutalékkal, illetve a tranzakciós költséggel csökkentve. Ha bármilyen levonás  esedékes bizonyos panaszokkal kapcsolatban vagy egyéb okból, a Munch.hu törekszik arra, hogy békés úton  rendezze az ügyet az partnerével.

A Munch.hu és a Partner között létrejött Szerződés szerinti számlázásra és kifizetésekre az egyes  tárgyidőszakokat követően kerül sor. A „tárgyidőszak” – amennyiben az eseti szerződés másképp nem  rendelkezik – egy naptári hónapot jelent. Az tárgyidőszak végétől számított öt munkanapon belül a Szolgáltató  kiállít egy számlát a Partnernek a Munch díjról. Ha utólagosan bármilyen helyesbítő kifizetésre van szükség egy  tárgyidőszak vonatkozásában, a felek közlik egymással az erre vonatkozó igényt, és szükség esetén a következő  tárgyidőszakhoz kapcsolódó kifizetésekkel teljesítik a megfelelő helyesbítő kifizetéseket.

A Munch Díj magában foglalja az egyedi szerződésben szereplő

 1. a) közvetítési jutalékot, és
 2. b) tranzakciós- és adminisztrációs díjat, és
 3. c) az egyéb alkalmazandó díjakat.

A Munch Díjra vonatkozó számlát a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó egy összegben állítja számlába Partner részére, azonban annak pontos szétbontása egyedi Szerződésben kerül meghatározásra.

A lehetséges legnagyobb mértékig a Munch.hu és a Partner az egymás felé teljesítendő kifizetéseket  beszámítással rendezik. A Munch.hu és a Partner a beszámítással nem rendezhető kifizetéseket banki átutalással  rendezik. A kiutalás költségeit a Szolgáltatást nyújtó vállalkozónak kell kifizetnie.

8.3. A Munch.hu Szolgáltatás az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján időszakos elszámolású ügyletnek  minősül. Szolgáltatást nyújtó vállalkozó és Partner között minden díjjal kapcsolatos elszámolás kizárólag  átutalásos formában történik. A pénzügyi elszámolás határideje a számla Szolgáltató általi kiállítását követő 8.  nap.

8.4. Számlareklamációval a Partner a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, írásban élhet. A  Partnernek világosan meg kell jelölnie a számlareklamáció okait, és csatolnia kell minden, azt alátámasztó  dokumentumot. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó öt munkanapon belül megvizsgálja és dönt annak  elfogadásáról. Amennyiben a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nem ad helyt a számlareklamációnak, a Partner a  jelen ÁSZF szerint bírósághoz fordulhat.

8.5. Amennyiben a Partner alanyi adómentességgel rendelkezik a szerződés megkötésekor, de későbbiekben a  bevételi határt átlépve ÁFA körbe kerül, azonnali értesítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó felé. Az értesítés elmulasztásából eredő anyagi hátrány miatt a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nem  vállalja a felelősséget. 

8.6. Amennyiben a Felhasználó a bankkártyával kifizetett rendelést az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órán kívül visszamondja, úgy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó visszautalja a Felhasználónak a pénzt, és a rendelés törlésre kerül a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó rendszerében. Amennyiben a bankkártyával kifizetett rendelést az átvételi idősáv kezdetét megelőző 3 órán kívül nem mondja vissza a Felhasználó, akkor a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó átutalja a pénzt a Partnernek a jelen ÁSZF-nek, valamint a Szerződésnek megfelelően. (Példa: 17:00-kor lehet átvenni a csomagot. A Felhasználó 14:00 óráig bezárólag kérheti a a rendelés összegének visszatérítését és a rendelés törlését. 14:00-tól a Felhasználó nem tudja visszamondani a rendelést, így ebben az esetben a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó átutalja a pénzt a Partnernek a jelen ÁSZF-nek, valamint a Szerződésnek megfelelően.)

 1. Panaszkezelés

9.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen 9. pont vonatkozik minden, Felhasználótól érkező panaszra, visszajelzésre,  kérdésre, amely a Partner termékeket érinti vagy azokkal kapcsolatos (a továbbiakban: Panasz).

9.2. A Felek rögzítik, hogy Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag: 

 • a termékekkel (pl. összetevők, árak) vagy a átvétellel, a partner elérhetőségével, szervezésével kapcsolatos észrevételek, problémák (pl. weboldal, tájékoztatás, átvételi idő, költségek)
 • a rendelés folyamatával kapcsolatos kérdések, problémák

9.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználók által tett valamennyi panaszt a Partner kezeli első  körben. Mindazonáltal, a Felek tudomásul veszik, hogy a Felhasználók ezirányú döntése esetén Panaszaikat a  Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nyilvánosság számára elérhető Ügyfélszolgálatán, infóvonalain, egyéb fórumain,  felületein is bejelenthetik. (Az ügyfélszolgálattal a [email protected] elérhetőségen lehet felvenni a kapcsolatot.)

9.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó továbbíthatja a Partnernek a Panaszt a  körülmények által indokolt legkorábbi időpontban az alábbi esetekben:

 • a termékekkel kapcsolatos jelentős minőségi hiba (pl. a Csomagban levő hajszál),
 • egészségügyi panasz, vagy ennek veszélye, ahol a termék minősége kapcsán felmerül a gyártói/éttermi felelősség (függetlenül a bizonyítottságtól)
 • a csomag értékének eltérése a feltüntetett eredeti értékhez képest (5.1.1)
 • általános panasz, visszajelzés, amely nincs összefüggésben a termékek rendelésével és amely nem abból ered, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseinek sérelmével jár el,  különösen, de nem kizárólagosan, termékválaszték, alapanyagokra és allergénekre vonatkozó  kérdések, szolgáltatások elérhetőségére vonatkozó kérdések
 • egyéb Panaszok, amelyek esetében a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nem érintett.

9.5. Az ÁSZF 9.4. pontban foglalt esetekben a Panasz megválaszolását a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó is  elvégezheti. 

9.6. Amennyiben a jelen esetekben a Partner felelőssége a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó vizsgálata vagy egyéb  módon bizonyításra kerül, úgy az esetleges felelősség és a jogkövetkezmények a Partnert terhelik, és köteles  helytállni. 

9.7. Amennyiben a 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 pont szerinti panaszt a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó részben vagy egészben alaposnak  találja, a Partnerrel való egyeztetést követően, de saját döntése alapján a Felhasználó részére egy, a Munch.hu n szabadon beváltható kupont biztosít kompenzációként. A kupon értéke függ az eset súlyosságától, amit a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó határoz meg a következő kereteken belül:

 • 4.1. esetén 200-500 Ft.
 • 4.2 esetén 500-2000 Ft
 • 4.3 esetén 100-1000 Ft

A kupon összegét a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a  következő számlázás alkalmával a Partnerre háríthatja. A kupon költségének áthárítása kártérítés jogcímen történik, tekintettel arra, hogy a Partner felelősségéből  eredően a kupon formájában történő kompenzációval kár éri a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót. Minden esetben, amikor a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a kupon áthárításával, vagy a rendelés összegének visszautalásával kívánja a Felhasználót kompenzálni, kötelessége a Partnerrel erről egyeztetni. Amennyiben a Szolgáltatást nyúltó vállalkozó megkeresését követő 5 munkanapon belül a Partner nem válaszol írásban vagy szóban az esetre, a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó egyeztetés nélkül, saját hatáskörén belül dönthet a panaszról és az ebben a pontban taglalt kártérítésről. Ilyen esetekben amennyiben a  Partner a kupon összegének áthárításával nem ért egyet, utólagosan a 8.4. pont szerinti számlareklamációval élhet.

9.8. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó jogosult és köteles – a körülmények által  lehetővé tett legrövidebb időn belül és a hatályos jogszabályi határidők betartásával – a Panaszokat  megválaszolni és orvosolni minden olyan esetben, amikor a Panasz kizárólag a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó  tevékenységével kapcsolatos. A jelen pontban foglalt esetekben a felelősség a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót  terheli. 

9.9. A Felek a rendelési folyamatok javítása, valamint a Panaszok kivizsgálása, megválaszolása, orvoslása  tekintetében fokozott együttműködésre kötelesek, és kötelesek e tárgyban indokolt esetben egyeztetni,  valamint a szükséges intézkedéseket foganatosítani a szolgáltatások, folyamatok javítása érdekében.

 1. Felelősség harmadik személyek követeléseiért

10.1. A Partner felelősséggel tartozik és mentesíti a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót minden olyan harmadik  személytől származó követelés alól, amely a Partner Szerződés körében elkövetett gondatlan vagy szándékos  károkozásából származik. A Partner felelőssége ezen pont értelmében kiterjed minden igazolt és indokolt  összegre, kárra vagy veszteségre, akár közvetlen, akár közvetett, beleértve az ügyvédi díjakat is. Felelősséget a  Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a hibájából nem közvetített rendelések után vállal. A Szolgáltatást nyújtó

vállalkozó a Felhasználót a hibáról tájékoztatja és kárpótolja, bevételkiesés miatt kártérítésre a Partner nem  jogosult.

 1. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

11.1. A Partner engedélyezi, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a Partner nevét, kereskedelmi nevét, logóját,  védjegyét a Munch.hu-n, valamint marketing célú anyagaiban saját költségén feltüntesse. A Partner szavatolja,  hogy a nevének, kereskedelmi nevének, logójának vagy védjegyének jelen pont szerinti használata nem sérti  harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát. Amennyiben a Partner logója, védjegye olyan felületen  jelenik meg, mely a Partner megítélése szerint az általa képviselt brandre sérelmes, a Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó köteles haladéktalanul intézkedni a Partner logójának adott felületről történő eltávolításáról.

11.2. A Partner jogosult a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó logóját a saját weboldalán olyan formában feltüntetni,  hogy az a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó jogos érdekét ne sértse. A Partner jogosult a Szolgáltatást nyújtó  vállalkozó nevét, kereskedelmi nevét, logóját vagy védjegyét saját anyagaiban feltüntetni. Amennyiben a  Szolgáltatást nyújtó vállalkozó logója, védjegye olyan felületen jelenik meg, mely a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó  megítélése szerint a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó által képviselt brandre sérelmes, a Partner köteles  haladéktalanul intézkedni a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó logójának adott felületről történő eltávolításáról.

. 12. Marketing anyagok 

12.1. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó offline marketing anyagokat és eszközöket biztosíthat a Partnernek. A  Partner vállalja a “Munch.hu partner” ablakmatrica vevők által jól látható kihelyezését.

12.2. A jelen pontban említett marketing anyagok és eszközök a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó kizárólagos  tulajdonát képezik, a használatuknak és kihelyezésüknek a díját a Szerződés díja tartalmazza. A Partner nem  jogosult a marketing anyagokon és eszközökön változtatni, vagy azokat a Szerződés céljától eltérő célra  felhasználni. 

 1. Promóciók

13.1. A Felek közötti külön Szerződés esetén a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó egyedi akciókba is bevonhatja a  Partnert.

13.2. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó külön Szerződés esetén vállalja a forgalom bővítését célzó, széleskörű,  minden résztvevő számára azonos feltételekkel meghirdetett üzletpolitikai kampányok, promóciók szervezését,  lebonyolítását. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó promóciók, kampányok keretében, nyilvánosan szervezett,  rendelést ösztönző, kupon formájában nyújtott árengedményeket, visszatérítéseket vagy vásárláshoz  kapcsolódó más kedvezményeket biztosít a Partner megbízásából, amelyek felhasználhatóak a bankkártyás  fizetések alkalmával. 

13.3. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a saját döntési jogkörében és a saját költségére dönthet úgy, hogy a  Partner egyes ételeit vagy italait akció keretében a feltüntetettnél kedvezményesebb áron szerepelteti a  Munch.hu-n. Az eredeti ár és a kedvezményes ár közötti különbözetet a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó  beszámítás útján megtéríti a Partnernek a 8. pont szerinti elszámolás során.

 1. Felfüggesztés, szünetelés

14.1. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó saját döntése alapján az ÁSZF 16.6. pontja szerinti azonnali hatályú  felmondás helyett a Partnert a Munch.hu-n felfüggesztheti. A felfüggesztés alatt a Szerződés hatályban marad,  de a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtására nem köteles, a Partner  kínálatát a Munch.hu-n elérhetetlenné teheti. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó felfüggesztheti a Partnert, ha:

 • a Partner határidőben nem tett eleget bármely fizetési kötelezettségének; vagy – a szolgáltatásának

nyújtásához szükséges jogszabályi követelményeket vagy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóval kötött  szerződéséből eredő kötelezettségeit bizonyítható módon nem képes vagy nem lesz képes teljesíteni;  vagy – tiltott direkt marketing tevékenységet folytatott; vagy – a Partner ellen jogerősen felszámolási  eljárást, végelszámolási eljárást rendeltek el, vagy csődeljárás alá kerül; vagy 

 • a Partner tevékenységére a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóhoz az átlaghoz képest kiugróan sok panasz érkezik (Átlaghoz képest kiugróan sok panasz: Több, mint 10%-a a rendeléseknek panaszos 1 teljes naptári hónapon belül 10-20 rendelés esetén; vagy több, mint 5%-a a rendeléseknek panaszos 1 teljes  naptári hónapon belül, legalább 20 rendelés esetén); vagy
 • a Partner működése a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó üzleti hírnevét rombolja vagy veszélyezteti, ideértve, ha médianyilvánosságot kapó szerződésszegést vagy törvénysértést követ el. 14.2. A Partner kérésére a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a Munch.hu Szolgáltatást maximum 4 hónapig szüneteltetheti a Szerződés megszüntetése nélkül is

14.3. A Partner köteles a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni az ÁSZF 14.2. pont szerinti  esetben és a Partner szolgáltatása a Munch.hu-n szünetelésre kerül. A szünetelés alatt a Szerződés hatályban  marad, de a Partner adatlapja a Munch.hu-n elérhetetlenné válik. 

14.4. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó akkor is szünetelteti a Partner szolgáltatásait, ha bármely rendelés átadása  során a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó ügyfélszolgálata három egymást követő alkalommal sem éri el a Partnert  a megadott elérhetőségeken. 

14.5. Szünetelés esetén 4 hónapot követően a Szerződés megszűnik, ha a Partner a határidő lejártát megelőzően  nem kezdeményezi a szünetelés végét, vagy nem jelölt meg előzetesen olyan időpontot, amikor ismét aktívvá  válik a szolgáltatása a Munch.hu-n. 

14.6. A felfüggesztés vagy szünetelés megszüntetéséről, tehát a Partner szolgáltatásainak a Munch.hu-n való  újbóli elérhetővé tételéről a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó előzetesen tájékoztatja a Partnert, a Felek Szerződés  szerinti jogairól és kötelezettségeiről szóló, a felfüggesztés vagy szünetelés alatt nem érvényesülő rendelkezések  a felfüggesztés vagy szünetelés megszüntetésétől újra hatályba lépnek. 

14.7. Felfüggesztés vagy szünetelés esetén a Partner kártérítésre semmilyen formában nem jogosult, ideértve a  forgalom elmaradását is, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a felfüggesztést vagy  szünetelést a jelen 14. ponttal össze nem egyeztethető módon alkalmazta.

 1. Adatvédelem

15.1 E fejezetben a “Személyes adatok” kifejezés olyan azonosított vagy azonosítható természetes személyre  vonatkozó információt jelent, amelyhez a Partner a Munch.hu-n vagy Munch.hu szolgáltatáson keresztül fér  hozzá, és amelyet a Partner a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nevében kezel a Munch.hu szolgáltatás jelen  Szerződés szerinti és az Egyedi Szerződés érvényességének ideje alatti használata során.

15.2 A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó különböző adatokat továbbíthat a Partnernek a Munch.hu szolgáltatás használatához kapcsolódóan, a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nevében történő adatfeldolgozás (adatkezelés) céljából. Az ilyen Személyes Adatok magukban foglalják a Felhasználók Személyes Adatait a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatója szerint. Az jelen fejezetben rögzített követelmények a Partner adatkezelési 

tevékenységére vonatkoznak, aki a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nevében adatfeldolgozóként jár el a  Személyes Adatok tekintetében.

15.3 A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nevében a Partner által kezelt Személyes Adatok magukban foglalhatják a  Felhasználók személyes adatait amik szükségesek a megrendelés teljesítéséhez (például név, telefonszám) valamint a Munch.hu Szolgáltatáson keresztül leadott Felhasználói megrendelésekkel kapcsolatos adatokat.

15.4 Szolgáltatást nyújtó vállalkozó előzetesen írásban adott hozzájárulása hiányában a Partner a Személyes  Adatokat nem használhatja a Felhasználók által a Munch.hu Szolgáltatáson küldött megrendelések kezelésétől  eltérő semmilyen más célra, és Személyes Adatot harmadik személlyel nem közölhet és nem tehet  hozzáférhetővé. A Partner a továbbított adatokat a jelen Szerződéssel és a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó

dokumentált utasításaival összhangban kezeli. A Partner a Személyes Adatokat a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó legfrissebb, a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó honlapján közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatával összhangban kell  kezelnie. Ha a Partner azt észleli, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó által adott utasítások nem felelnek meg  a Partner működésére irányadó jogszabályok követelményeinek, írásban köteles értesíti Szolgáltatást nyújtó  vállalkozót, kivéve, ha a jogszabályok ezen értesítést fontos okból vagy közérdekből megtiltják.

15.5 A Partnernek és a Szolgáltatást nyújtó vállalkozónak meg kell felelniük a természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló  általános adatvédelmi rendeletnek (2016/679/EU rendelet; „GDPR”) rendelkezéseinek.

15.6 Figyelembe véve a technika jelenlegi állását, a végrehajtás költségeit, valamint az adatfeldolgozás jellegét,  terjedelmét, kontextusát és céljait, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait illető eltérő  valószínűséggel és súlyossággal járó kockázatot, a Partner megfelelő technikai és szervezési biztonsági  intézkedéseket alkalmaz a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében, Különösen annak  érdekében, hogy megvédje a Személyes Adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, elvesztéstől,  megváltoztatástól, jogosulatlan közzétételtől vagy hozzáféréstől.

15.7 Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti jogaikat gyakorló személyek kérelmeinek  megválaszolása érdekében – például a hozzáférési jog és a helyesbítéshez vagy törléshez való jog tekintetében – a Partner a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó számára, az adatkezelés jellegére figyelemmel, megfelelő technikai  és szervezési intézkedések útján segítséget nyújt, indokolatlan késedelem nélkül.

Ezen túl a Partner a Szolgáltatást nyújtó vállalkozónak segítséget nyújt az irányadó adatvédelmi jogszabályok  szerinti adatbiztonsági és adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez, az adatvédelmi incidens bejelentési  kötelezettséghez és az illetékes felügyeleti hatóság előzetes konzultációjához, figyelemmel az adatkezelés  jellegére és a Partner rendelkezésére álló információkra.

15.8 A Partner köteles gondoskodni arról, hogy a Személyes Adatok kezelését végző valamennyi személy  titoktartást vállalt vagy megfelelő jogszabály szerinti titoktartási kötelezettség alatt áll.

15.9 A Partner nem továbbíthat Személyes Adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba. Az  Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba való bármely adattovábbítással összefüggésben Szolgáltatást  nyújtó vállalkozó minden esetben jogosult követelni, hogy a Partner a harmadik országokban honos  adatfeldolgozók részére való adattovábbításokra vonatkozó, EU-s standard szerződéses feltételek  felhasználásával szerződést kössön.

15.10 A Partner minden olyan információt köteles Szolgáltatást nyújtó vállalkozó számára hozzáférhetővé tenni,  amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy a Partner megfelel-e a Személyes Adatokra vonatkozó  jogszabályi, valamint a jelen és az Egyedi Szerződésben rögzített követelményeknek. A Szolgáltatást nyújtó  vállalkozónak vagy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó által kijelölt, ellenőrzést végző harmadik félnek joga van a  Partner közreműködése mellett vizsgálni és ellenőrizni a Partner jelen Szerződés szerinti adatkezelési  tevékenységét a kezelt Személyes adatok védelmi és biztonsági szintjének ellenőrzése érdekében. A Felek maguk  viselik az ellenőrzésekkel felmerülő saját költségeiket. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó által végzett bármilyen  ellenőrzés semmilyen módon nem korlátozza a Partner jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és felelősségét.

15.11 A Partner csak Szolgáltatást nyújtó vállalkozó előzetes írásos hozzájárulása esetén vehet igénybe további  adatfeldolgozót közreműködőként a Személyes Adatok kezelésére. Ha Szolgáltatást nyújtó vállalkozó megadja  hozzájárulását a Partner közreműködőjének adatkezeléséhez, a Partner köteles biztosítani, hogy a  közreműködői megfelelő képesítéssel rendelkeznek, őket a Partnerrel kötött adatfeldolgozói szerződés köti és  megfelelnek mindazon adatfeldolgozói kötelezettségeknek, amelyek a Partnert is kötik a jelen Szerződés alapján.  A Partner felel a Szolgáltatást nyújtó vállalkozóval szemben a közreműködői által folytatott adatkezelésért a  Személyes Adatok kapcsán.

15.12 A Partner a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles írásban  értesíteni a Szolgáltatást nyújtó vállalkozót a Személyes Adatokkal kapcsolatos bármely adatvédelmi incidensről

és bármely olyan eseményről, mely során a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nevében kezelt Személyes Adatok  biztonsága veszélybe került. Az adatvédelmi incidensről a Partner által a Szolgáltatást nyújtó vállalkozónak  küldött értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

 • az adatvédelmi incidens leírását, lehetőség szerint beleértve az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • a Partner értékesítési pontjának nevét és elérhetőségeit, ahonnan további tájékoztatás szerezhető;
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és a Partnernek az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedéseinek leírását, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

15.13 A Szerződés megszűnését vagy lejáratát követően a Partner köteles minden Személyes Adatot a  Szolgáltatást nyújtó vállalkozó választása szerint vagy visszaszolgáltatni a Szolgáltatást nyújtó vállalkozónak,  vagy véglegesen törölni, kivéve, ha a Személyes Adatok tárolására a Partnernek jogszabályon alapuló  adatmegőrzési kötelezettsége áll fenn.

 1. A Szerződés módosítása, megszűnése

16.1. A Szerződés határozatlan időre szól. Bármely fél jogosult a szerződést indoklás nélkül 15 napos határidővel  felmondani.

16.2. Bármely Fél jogosult a Egyedi Szerződésben meghatározott értesítési címeket – beleértve az értesítendő  személyek nevét – megváltoztatni, ha erről a másik Felet értesítette. A változtatásra vonatkozó értesítést az  értesítés küldésére a változás előtt jogosult személy vagy a Szerződés aláírására jogosult személy teheti meg.

16.3. A Szerződést a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó azonnali hatállyal jogosult felmondani, amennyiben a Partner  a Szerződésen alapuló bármely kötelezettségét súlyos mértékben megszegi. A Szerződés súlyos mértékű  megszegését jelenti különösen, ha a Partner fizetési késedelembe esik, a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó oldalán  feltüntetendő információkkal kapcsolatban valótlan tényt közöl, a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó hírnevét  csorbítja, ellene jogerősen fizetésképtelenségi eljárást rendeltek el vagy az Általános Szerződési Feltételekben  meghatározott egyéb súlyos szerződésszegési okot követi el.

16.4. A Partnernek joga van azonnali hatállyal felmondani a Szerződést abban az esetben, ha a Szolgáltató nem  teljesíti vagy lényegesen megszegi a Szerződésben foglalt valamelyik kötelezettségét, illetve ha a Szolgáltató  fizetésképtelenné vált.

16.5. Felmondás esetén a Szerződés a megküldött felmondási nyilatkozatban megjelölt napon szűnik meg.  Azonnali hatályú felmondás esetén a felmondási nyilatkozat megküldésének napján szűnik meg a Szerződés. 

16.6. A Szerződés megszűnésekor a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó a Partnernek nyújtott Munch.hu Szolgáltatást  a felmondási idő utolsó napjával vagy a Felek által közösen megállapított napon leállítja, a Partnert a Munch.hu ról eltávolítja. 

16.7. A Szerződést bármelyik fél indoklás nélkül 15 napos hatállyal felmondhatja.

16.8. A Szerződés megszűnése esetén Felek kötelesek minden kapott és rendelkezésre álló marketing anyagot  és eszközt a másik Fél utasítása alapján a másik Fél számára visszajuttatni vagy megsemmisíteni, a másik Fél logóját és a másik Félre vonatkozó minden utalást a honlapról, üzletből és marketing anyagból eltávolítani.

16.9. A súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Partner a Szerződés kizárólagosságra vonatkozó  előírásait megszegi (amennyiben ilyen fennáll). Amennyiben a kizárólagosságra vonatkozó előírásokat a Partner  megszegi, vagy a jelen Szerződést a megkötéstől számított egy naptári éven belül a Partner felmondja, a Partner  köteles a Szerződésben meghatározott jutalék kedvezményt a Szerződéskötés dátumától számítva a Szerződés  megszűnéséig visszafizetni a Szolgáltató részére.

 1. Az ÁSZF hatálya és módosítása

17.1. A jelen ÁSZF az ÁSZF elején megjelölt naptól kezdődően visszavonásig, illetve módosításig hatályos. Az ÁSZF  aktuális és korábbi változatai mindenkor elérhetőek a Munch.hu weboldalon. 

17.2. A Szolgáltatást nyújtó vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani a Munch.hu  weboldalon történő közzététellel. Amennyiben a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó úgy ítéli meg, hogy az ÁSZF  módosítása a Felek jogait és kötelezettségeit érinti (érdemi változás), úgy a módosítás hatálybalépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően a módosított ÁSZF-et a a Munch.hu.hu weboldalon közzéteszi, továbbá arról a Partnert  a 20. pontnak megfelelően értesíti. Amennyiben a Partner a változásokkal nem ért egyet, a Szerződést a  módosított ÁSZF hatályba lépése előtt felmondhatja, amely esetben a Szerződés a módosított ÁSZF  hatálybalépésének napjával megszűnik. 

17.3. Amennyiben a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó úgy ítéli meg, hogy az ÁSZF módosítása a Felek jogait és  kötelezettségeit nem érinti (formai változás), a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó nem köteles a módosításról (pl.  elírás kijavítása) a Partnert tájékoztatni. 

17.4. A Szerződés Felek közötti megszűnésével vagy megszüntetésével a Felek között az ÁSZF is hatályát veszti a  18.3. pont és minden olyan rendelkezés kivételével, amelyek természetüknél fogva tovább élnek. 

 1. Üzleti titok

18.1. A Felek üzleti titoknak minősítenek bármely olyan tényt, információt, megoldást vagy egyéb adatot  (beleértve az adatból levonható következtetéseket is), függetlenül annak megjelenési formájától, amelyet a  Felek a Szerződés teljesítésével összefüggésben egymásnak átadnak, vagy amely a Szerződés teljesítése során  egyéb módon a másik Fél tudomására jut. Üzleti titoknak minősül különösen a szellemi termék, egyéb know

how, a szabályzatok, az informatikai és fizikai hozzáférés ellenőrzését biztosító adatok (felhasználónevek és  jelszavak), üzleti vagy üzemi folyamatok és módszerek, tervek és specifikációk, egyéb szoftverek és adatbázisok,  valamint más szellemi alkotások, ötletek és előkészített projektek. A Szerződés szövege vagy annak bármely  része üzleti titoknak tekintendő. 

18.2. Az üzleti titokra az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény vonatkozik, a Felek kötelesek az üzleti titkot  ennek megfelelően védeni és titokban tartani.

18.3. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés megszűnésétől számított 5 évig terheli. 

 1. Vis maior

19.1. E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő,  elháríthatatlan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot,  veszélyhelyzet) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet  tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél  munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével. 

19.2. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha  azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az  érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni.

19.3. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a  Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

 1. Értesítések és változtatások

20.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás  irányába akkor hatályosak, ha azokat elektronikus levél útján, a másik Fél Szerződésben meghatározott  elérhetőségére juttatják el. 

20.2. Az e-mail, vagy sürgős esetben sms útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más

nem igazolja – az elküldés napján tekintendő kézbesítettnek. 

 1. Vegyes rendelkezések

21.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködnek, a Szerződéssel kapcsolatos minden lényeges  körülményről tájékoztatják egymást. 

21.2. Szolgáltatást nyújtó vállalkozó jogosult a Szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik  személyre átruházni a Partner külön hozzájárulása nélkül azzal a feltétellel, hogy a Szolgáltatást nyújtó vállalkozó  szerződésbe belépő jogutódja a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését előzetesen írásban vállalja. A  jogutóddal létrejövő jogviszony tartalma megegyezik a Szerződésben foglaltakkal. Szolgáltatást nyújtó vállalkozó  köteles a személyében bekövetkezett változásról Partnert a változástól számított 15 napon belül írásban  tájékoztatni. 

21.3. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan volna, úgy az a többi  rendelkezését nem érinti. Amennyiben a Szerződés bármely részének érvénytelenségét a bíróság megállapítja,  a Szerződés valamennyi többi feltétele és rendelkezése ettől függetlenül hatályban marad, feltéve, hogy a Felek  Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. A Felek minden elvárható intézkedést megtesznek  azért, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható  rendelkezéssel helyettesítsék, amely célját és hatását tekintve leginkább megfelel az eredeti rendelkezésnek. 

21.4. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.